SDK pro jazyk PHP 5.x

Závislosti

 • Verze PHP minimálně 5.1
 • Dostupná knihovna CURL

Ke stažení

Archiv obsahuje webové stránky s příklady použití, které je možné z tohoto webu spustit. Stačí jej pouze rozbalit do pracovního adresáře Vašeho serveru. Ve složce "examples" je soubor index.php jako vstupní bod.

Obsahuje také autoloader pro dotažení zavislostí při běhu skriptu.

Ukázka připojení přes PHP SDK

/**
 * Příklad použití PHP knihovny pro připojení na Jokiro API
 * - ukázka, vytvoření, získání, stažení a smazání souboru
 */

require_once 'autoloader.php';

try {
  // Vaše přihlašovací údaje
  $jokiroLogin = new Jokiro_Http_Login('klíč účtu', 'už. jméno', 'heslo');

  // Instance api
  $api = new Jokiro_StorageApi($jokiroLogin);

  // Nahrání souboru do složky '/' pod názvem 'jokiro-logo.png'
  $api->createFile(new Jokiro_Item_JokiroFile('/', 'jokiro-logo.png'), 'cesta k souboru...');

  // Získání metadat souboru
  $jokiroStreamingFile = $api->getFile('/jokiro-logo.png');

  // Stažení souboru - příprava streamu
  $stream = fopen('cesta k souboru...', 'w');

  // Stažení souboru
  $jokiroStreamingFile->openStream($stream);
  fwrite($stream, 'w');
  fclose($stream);

  // Přesunutí souboru do koše
  $api->removeFile('/jokiro-logo.png');

  // Smazání koše
  $api->emptyTrash();
} catch (Jokiro_Exception $ex) {
  // Kód chyby  
  $errorCode = $ex->getJokiroCode();
  // Text chyby
  $errorMessage = $ex->getMessage();
}


            

Vytvoření nového účtu a založení uživatele

/**
 * Příklad použití PHP knihovny pro připojení na Jokiro API
 * - založení nového účtu
 * - přihlášení se do nového účtu
 * - vytvoření nového uživatele
 */

require_once 'autoloader.php';

try {
  // Vaše přihlašovací údaje
  $jokiroLogin = new Jokiro_Http_Login('klíč účtu', 'už. jméno', 'heslo');

  // Instance api
  $api = new Jokiro_StorageApi($jokiroLogin);

  // Super uživatel nového účtu
  $user = new Jokiro_Item_JokiroUser();
  $user->setUserName('yourSubUserName');
  $user->setEmail('yourSubAccount@email.cz');
  $user->setPassword('yourSubPassword');

  // Vytvoření nového podúčtu - vrací klíč vytvořeného účtu
  $newAccountKey = $api->createAccount('yourSubAccount@email.cz', $user);

  // Přihlášení se uživatelem hlavního účtu do nového podúčtu
  // Přihlašovací údaje super uživatele hlavního účtu
  // $newAccountKey - klíč účtu pod kterým bude přihlášen
  $jokiroLogin = new Jokiro_Http_Login('klíč účtu', 'už. jméno', 'heslo', $newAccountKey);
  $api = new Jokiro_StorageApi($jokiroLogin);

  // $api nyní pracuje s podřízeným účtem

  // Listování obsahu podřízeného účtu
  $api->getList('/');

  // Nový uživatel v podúčtu
  $user = new Jokiro_Item_JokiroUser();
  $user->setUserName('userName');
  $user->setEmail('userName@email.cz');
  $user->setPassword('password');

  // Vytvoření nového uživatele v podúčtu
  $api->createUser($user);
} catch (Jokiro_Exception $ex) {
  // Kód chyby  
  $errorCode = $ex->getJokiroCode();
  // Text chyby
  $errorMessage = $ex->getMessage();
}


            

SDK pro jazyk Java / Android

Závislosti knihovny jsou součástí archivu

 • Apache HTTP klient
 • Apache commons
 • Jackson JSON procesor

Ukázka připojení přes JAVA / Android SDK

try {
  /**
   * Příklad použití Java/Android knihovny pro připojení na Jokiro API
   * - ukázka, vytvoření, získání, stažení a smazání souboru
   */

  // Jokiro ID - Vaše přihlašovací údaje
  JokiroLogin login = new JokiroLogin("klíč účtu", "už. jméno", "heslo");

  // Instance api
  JokiroStorageApi api = new JokiroStorageApi(login);

  // Nahrání souboru do složky "/" pod názvem "soubor.txt"
  JokiroFile jokiroFile = new JokiroFile("/", "soubor.txt");
  api.create(jokiroFile, new File("/cesta/k/souboru"));

  // Získání metadat souboru
  JokiroStreamingFile file = api.getFile("/soubor.txt");

  // Stažení souboru
  InputStream fileStream = file.openStream();
  // Stream pro získání obsahu souboru
  
  // Přesunutí souboru do koše
  api.removeFile("/soubor.txt");

  // Smazání koše
  api.emptyTrash();
} catch(JokiroException ex) {
  // Kód chyby
  String code = ex.getCode();
  // Text chyby
  String message = ex.getMessage();
}
            

Ukázka asynchronní komunikace v JAVA / Android SDK

/**
 * Ukázka přihlášení se na asynchronní komunikaci pro knihovny Java/Android
 * - ukázka připojení a sledování událostí uvnitř úložiště
 * - při otevření komunikace s úložištěm jsou automaticky odfiltrovány 
 *  události vytvořené právě touto instací Jokiro API.
 *  Pokud je tedy instance API přihlášena k asynchronní komunikaci, 
 *  události jí vytvořené nebudou hlášeny.
 */

try {  
  // Jokiro ID - Vaše přihlašovací údaje
  JokiroLogin login = new JokiroLogin("klíč účtu", "uživatelské jméno", "heslo");

  // Instance api
  JokiroStorageApi api = new JokiroStorageApi(login);

  // Přihlášení na asynchronní komunikaci
  AsyncSubscription subscription = api.subscribe(new EventHandler() {

    @Override
    public void onCreate(JokiroEvent event) {
      /* Objekt event a jeho vlastnosti */

      // Klíč komunikace pro tuto instanci Jokiro API
      final String clientKey = event.getClientKey();
      // Unikátní ID objektu
      final String id = event.getId();
      // Název objektu
      final String name = event.getName();
      // Cesta na objekt
      final String path = event.getPath();

      // Událost vytvoření souboru/složky
      logger.log(Level.INFO, "Event raised at path {0}", event.getPath());
    }

    @Override
    public void onUpdate(JokiroEvent event) {
      // Událost změny souboru/složky
      logger.log(Level.INFO, "Event raised at path {0}", event.getPath());
    }

    @Override
    public void onMove(JokiroEvent event) {
      // Událost přesunutí souboru/složky
      logger.log(Level.INFO, "Event raised at path {0}", event.getPath());
    }

    @Override
    public void onRemove(JokiroEvent event) {
      // Událost odebrání souboru/složky
      logger.log(Level.INFO, "Event raised at path {0}", event.getPath());
    }

    @Override
    public void onClose() {
      // Událost ukončení spojení, jak ze strany serveru tak klienta
      logger.log(Level.INFO, "Connection closed");
    }

  });

  /* Metody na objektu AsyncSubscription */

  // Odeslání požadavku ping na server
  subscription.ping();

  // Ukončení spojení
  subscription.close();
} catch(JokiroException ex) {
  // Kód chyby
  String code = ex.getCode();
  // Text chyby
  String message = ex.getMessage();
}